Ponticulus Hungaricus – magyar nyelvű hidacska a humaniórák és reáliák között

A Ponticulus kiváló gyöngyszemei megtalálhatók: http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/index.html linken.

Egy kis kedvcsináló a remek írásokhoz.

 „A jövő század regénye.”
 Most írja: Jókai Mór.

„A nagy regény-politikus ezen most készülő műve mintegy négy conversationslexicon-nyira fog terjedni s oly óriási lesz, hogy csak Nagy Kristóf-féle emberek fogjak elolvashatni. Elő fog benne fordulni, a föld minden lakója, és ki-ki oly élethíven lesz rajzolva, hogy a ki soha sem látta is, rögtön föl fogja ismerhetni. A törhetlen munkaerejű romancier kolosszális gőzszászkárolyt rendelt meg egy angol gyárban, ez fogja tollát hajtani s ennek segélyével a mű két év alatt be lesz végezve.
A szerző jóvoltából azon helyzetben vagyunk, hogy a következőkben olvasóinknak bemutathatjuk e gigászi regény compositiója tervezetének mikrophotographice készített extractumából kigyöközött tartalma abbraviaturájának sublimatumát.”
(A „B. Jankó” regényfalói.)

Három paródia a „Borsszem Jankó” hasábjairól: http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/humor/borsszem-janko-a-jovo-szazad-regenye.html